CZ/EN

Program

Pátek
5. prosince
2008

Americké centrum, Tržiště 13, 118 01 Praha 1

Ráno

 

9:15 - 9:30

Registrace účastníků

9:30 - 9:40

Zahájení konference Nigelem Bellinghamem, ředitelem projektu Kreativní Města a ředitelem British Council, Česká republika

9:40 - 9:55

Kreativní města -  výzva pro české politiky
Marta Smolíková, ředitelka Otevřená společnost o.p.s. / ProCulture

9:55 - 10:30

Lia Ghilardi,  Noema Research and Planning
Úvod do problematiky  kreativního města; role kreativity v rozvoji měst. Jak tvořivě uvažovat o urbanistických, ekonomických a kulturních aspektech malých a středně velkých měst.

10:30 - 10:45

Diskuse

10:45 - 11:00

Coffee break

11:00 - 11:30

Colin Mercer
Kreativní ekologie města: konkrétní případové studie
Nottingham, Bristol, Swindon, Bath a další relevantní příklady ze Spojeného království

11:30 - 11:45 

Diskuse

11:45 - 12:15

Tom Fleming, Creative Consultancy Ltd.
Modely kreativních klastrů a způsoby jejich rozvoje.  Kulturní infrastruktura a její role v rozvoji inovací a ekonomického potenciálu kreativních měst.

12:15 - 12:30

Diskuse

12:30 - 13:30

Oběd na místě

   

Pátek
5. prosinec
2008

Americké centrum, Tržiště 13, 118 01 Praha 1

Odpoledne

Struktura workshopů:
10-15 min. prezentace problému; 30 minut dotazy a připomínky; přestávka; 25 min. konzultace diskuze;
20 minut pro rekapitulaci a zhodnocení prezentace v plenární sekci.

13:30 - 14:15

Workshop 1 vede Lia Ghilardi
Silné stránky města:  tvořivé způsoby jejich mobilizace a zhodnocování

Workshop 2 vede Colin Mercer
Kreativní leadership a management v rozvoji kreativních měst: hlavní katalyzátory

Workshop 3 vede Tom Fleming
Jak nejlépe rozvíjet neformální kreativní síť městské ekonomiky

14:15 - 14:30

Přestávka

14:30 - 15:15

Workshop 1 Lia Ghilardi pokračování
                                                                      
Workshop 2  Colin Mercer pokračování
                                                                      
Workshop 3 Tom Fleming pokračování

15:15 - 15: 45

Shrnutí workshopů pod vedením Lia Ghilardi, Colina Mercera, Toma Fleminga

15: 45 - 16: 15

Závěrečná diskuse

18:00 - 21:00

Večeře v restauraci v historickém centru Prahy

   

Sobota
6. prosinec
2008

Exkurze do Plzně spojená s ukázkou projektů připravovaných v rámci kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a prohlídkou areálu světoznámého pivovaru Plzeňského Prazdroje.

Ráno

 

8:30

Sraz účastníků a hlavních přednášejících ve foyer hotelu

9:00 - 10:30 

Odjezd autobusu do Plzně

10:30 - 11:30

Pivovar Plzeňský Prazdroj
Prezentace kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 prezentace Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně - Petr Pelcl, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně
Osnova prezentace:
Motivace kandidatury
Podpora kreativity a spolupráce – kulturní a rozvojové plánovaní, přípravný proces
Hlavní projekty
Hlavní úkoly

11:30 - 12:00

Transfer na  jižní předměstí - Moving Station

12:00 - 12:45

Moving Station,
Organizace Johan o.s., provozovatel Moving station, bude prezentovat Projekt revitalizace železniční stanice, který je včleněn do kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Představí Pavla Kormošová, zakladatelka centra Johan a nezávislá producentka uměleckých projektů.

Moving Station je nezávislým prostorem pro alternativní kulturu v Plzni. Místem realizace experimentu je bývalá železniční stanice Plzeň - Jih. Budova pocházející z roku 1904 je unikátní památkou, která se stala inspirativním místem pro mladé kreativní umělce z Plzně a z celého Západočeského kraje. Prostor bývalé stanice slouží od svého znovuotevření jako ateliér pro divadelníky (dílny, nácviky a originální projekty), umělce (představení a dílny) a hudebníky (nahrávání a koncerty). Budova umožnila vznik několika originálním a úspěšným projektům reprezentujícím nezávislou kulturu města nejen v Plzni, ale také v zahraničí.

12:45 - 13:30

Exkurze pokračuje zpět do Plzeňského Prazdroje přes Štruncovy sady -  během cesty proběhne představení Projektu rozvoje sportu a rekreace pro občany města jako část kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Komentář Petr Pelcl.

13:00 - 14:30

Oběd formou bufetu v pivovaru Plzeňský Prazdroj

14:30 - 15:30

Panelová diskuse s Liou Ghilardi, Colinem MerceremTomem Flemingem – shrnutí představených plzeňských projektů a kandidatury města Plzně na kulturní metropoli Evropy. Panel moderuje Marta Smolíková, ředitelka  ProCulture / Otevřená společnost o.p.s. za přítomnosti představitelů města Plzně.

16:15 - 17:15

Návštěva pivovaru Plzeňského Prazdroje v doprovodu průvodce

17:30 - 19:00

Přesun do Prahy na hotel, na letiště