CZ/EN

Kreativní města

Konference Kreativní města Praha 2008 - Jak utváříme kreativní města a kreativní sítě?, která se konala ve dnech 5. – 6. prosince 2008, byla součástí projektu Kreativní města mezinárodní organizace British Council. Projekt si klade za cíl šířit pochopení o přínosu kreativity, podnikatelského prostředí a inovací na zlepšení života ve městech a to pomocí regionální sítě kreativních městských hybatelů, kteří aktivně přispívají k ekonomické, sociální a kulturní prosperitě evropských měst.

Cílem konference bylo:

  • vytvoření a šíření pochopení významu kreativity, podnikatelského prostředí a inovací na dlouhodobou ekonomickou, kulturní a sociální prosperitu v Evropských městech

  • sdílení zkušeností a závěrů s politiky a osobami zodpovědnými za změny a rozhodování ve městech, a to na národním i v Evropském měřítku

  • práce v partnerství s městy a organizacemi, které jsou zaměřené na kreativitu, podnikatelské prostředí a inovace ve městech

 

 British Council        ProCulture        UKEP       Plzeň       US embassy

Konferenci organizoval British Council Česká republika www.britishcouncil.cz
Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, Praha 1, 110 00
ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. / ProCulture www.osops.cz / www.proculture.cz
Seifertova 47, Prague 3, 130 00