CZ/EN

Účastníci konference

Cílové skupiny konference a projektu Kreativní města:

Mladí (20-40) inovátoři a potenciální budoucí lídři (učitelé, podnikatelé, politici, zástupci kreativního sektoru, lídři neziskových organizací, environmentální aktivisté, osoby pracující v komunitě či v sociálních službách a mnozí další), především pak jedinci v raných fázích své kariéry, kteří jsou vysoce motivovaní a chtějí si rozšiřovat obzory a zapojit se do mezinárodních sítí, ti kteří mají potenciál inspirovat ostatní a jejichž motivace je nejen osobní, ale také sociální.

Zavedení lídři ve městech a vedoucí organizací z veřejné, soukromé i komunitní sféry (politici, plánovači, akademici, investoři, podnikatelé, sociální podnikatelé, zástupci médií a další), především ti, kteří se často podílejí na důležitých rozhodnutích a jsou otevřeni pochopení přínosu investování do kreativity a inovací v kontextu měst a to za účelem sociálního i ekonomického pokroku.